Afspraak maken of spoed

0294-20 00 20

Korte Muiderweg 2a

1382 LR Weesp

Jonkheer Huydecoperstraat 1a

1393 NV Nigtevecht

Elke werkdag open van

Maandag - Vrijdag 8:00 - 17:00

Klachtenregeling

Service en kwaliteit

Wij doen onze uiterste best u zo goed mogelijke zorg te bieden met een hoog serviceniveau. We stellen uw mening op prijs. Heeft u opmerkingen of verbeterpunten die u met ons wilt delen? Stuur dan een e-mail naar info@huisartsvechtrijk.nl of maak gebruik van het klachtenformulier op deze pagina.

Af en toe zullen wij een enquête uitzetten onder onze patiënten om de tevredenheid te toetsen. Zo hopen wij ons te blijven verbeteren en ons kwaliteitsniveau te handhaven.

Een klacht? Bespreek uw onvrede met uw huisarts
Ons doel is u goede en persoonlijke zorg te leveren. Helaas kan het echter gebeuren dat er iets niet gaat zoals het hoort of dat u niet tevreden bent over de geleverde zorg of de gang van zaken. Wij horen dit dan graag van u. Dit stelt ons in staat om eventuele gemaakte fouten recht te zetten en misverstanden uit de weg te helpen. Daarnaast geeft uw feedback ons de mogelijkheid om ons functioneren verder te verbeteren.

Heeft u een klacht over een huisarts, een praktijkondersteuner, een doktersassistente, een waarnemend huisarts of over onze manier van werken, dan stellen wij het op prijs wanneer u de moeite wil nemen hierover contact met ons op te nemen.

U kunt dit doen door onderstaand klachtenformulier in te vullen of een e-mail te sturen naar info@huisartsvechtrijk.nl. Wij proberen binnen 2 werkdagen na ontvangst uw klacht in behandeling te nemen en nemen hierover telefonisch contact op. Uw klacht zal zorgvuldig en vertrouwelijk worden behandeld volgens de klachtenprocedure van de praktijk. 

Komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht. De functionaris kan proberen te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk.
In deze folder kunt u meer informatie vinden over het proces: U heeft een klacht over uw arts

Komt u er samen met de klachtenfunctionaris niet uit?
Als u een klacht heeft over (bijvoorbeeld) de huisarts, dan is het de bedoeling dat beide partijen er in eerste instantie samen uitkomen. Lukt dat niet, dan volgt meestal een bemiddeling door de klachtenfunctionaris. Vaak is dit afdoende om de klacht op te lossen en de relatie tussen de huisarts en de patiënt weer te herstellen. Helaas komt het wel eens voor dat dit niet gelukt is.
U heeft besloten uw klachtprocedure voort te zetten. Uw klacht wordt vanaf nu een geschil genoemd.
In deze folder kunt u meer informatie vinden over het proces: U heeft een geschil met uw arts

Stichting DokH
De huisartsenpraktijk is aangesloten bij Stichting DokH onder de naam van praktijkhouder J.A.M. Clemens. U kunt hier terecht voor klachten over de praktijk en/of bijvoorbeeld de doktersassistente.
U kunt door middel van een e-mail uw klacht indienen bij DokH; klachtenengeschillen@dokh.nl ,of telefonisch contact opnemen; 072-520 83 25 (dagelijks van 9.00 tot 15.00 uur).