Afspraak maken of spoed

0294-20 00 20

Korte Muiderweg 2a

1382 LR Weesp

Jonkheer Huydecoperstraat 1a

1393 NV Nigtevecht

Elke werkdag open van

Maandag - Vrijdag 8:00 - 17:00

afspraak maken of spoed

0294- 20 00 20

Korte Muiderweg 2a

1382LR Weesp

Elke werkdag open van

Maandag - vrijdag 8:00 - 18:00

Kinderen

Adviezen speciaal voor kinderen en jongeren

bron: RIVM

Wat te doen als mijn kind hooikoorts en/of Astma heeft?
Als de klachten van een kind als herkenbaar onveranderd passen bij een reeds bestaande aandoening (zoals hooikoorts of astma) mag het kind naar school. Bij verandering van het klachtenpatroon of bij het ontstaan van nieuwe klachten naast het bekende klachtenpatroon, blijft het kind thuis tot deze nieuwe klachten voorbij zijn of het bekende klachtenpatroon is teruggekeerd.

De jeugdarts verbonden aan de school beoordeelt zo nodig de situatie voor het individuele kind in overleg met ouders, school en eventueel de huisarts of behandelend arts. Bij twijfel over de oorzaak van de klachten kan het kind getest worden om Corona uit te sluiten of aan te tonen.

Ook bij een kind met nieuw ontstane milde klachten, kan een test overwogen worden als de klachten tot meer dan een week schoolverzuim leiden.

De GGD is terughoudend met het testen van kinderen, omdat het afnemen van de test vervelend is en soms erg heftig kan zijn voor kinderen.

Heeft u een vraag over een geneeskundige verklaring in tijden van corona?
Vraagt u – bijvoorbeeld op verzoek van de school van uw kinderen of een andere instantie – uw huisarts om een geneeskundige verklaring? Uw eigen huisarts kan u deze niet geven. Zulke geneeskundige verklaringen mogen alleen worden afgegeven door een onafhankelijke arts. Zo blijft er een duidelijke grens tussen uw eventuele behandeling door uw huisarts en het beoordelen of u bijvoorbeeld in staat bent om naar school te gaan en onder welke voorwaarden.
Wat kunt u doen om een geneeskundige verklaring te krijgen? U kunt degene die een verklaring wil hebben vragen of hij/zij een onafhankelijk arts daarvoor heeft.

Contactgegevens

Korte Muiderweg 2a
1382LR, Weesp
Tel: 0294-20 00 20 / 06 28 330 705