Afspraak maken of spoed

0294-20 00 20

Korte Muiderweg 2a

1382 LR Weesp

Jonkheer Huydecoperstraat 1a

1393 NV Nigtevecht

Elke werkdag open van

Maandag - Vrijdag 8:00 - 17:00

Mondkapjesbeleid

Ook bij ons in de huisartsenpraktijk
De overheid heeft een mondkapjesplicht ingesteld voor iedereen van 13 jaar en ouder per 1 december 2020 in alle publieke binnenruimten, stationsgebouwen en luchthavens. Wanneer u het Regionaal Medisch Centrum binnentreedt is het verplicht om een mondkapje te dragen. Als praktijk gaat het ons om de veiligheid en de gezondheid van u (onze patiënten) en die van onszelf. 

Uitzondering voor dragen mondkapje
Er geldt een uitzondering voor mensen die vanwege hun beperking of ziekte geen mondkapje kunnen dragen. Het kan zowel om zichtbare, als onzichtbare beperkingen of ziektes gaan. Concreet gaat het om:

  • Mensen die vanwege hun beperking of ziekte fysiek niet in staat zijn een mondkapje te dragen of op te zetten. Bijvoorbeeld door een aandoening aan hun gezicht;
  • Mensen die door het dragen van een mondkapje last krijgen van hun gezondheid. Bijvoorbeeld door een longaandoening;
  • Mensen die ernstig ontregeld raken van het dragen van een mondkapje. Bijvoorbeeld vanwege een verstandelijke beperking of psychische aandoening. De uitzondering geldt ook voor hun begeleiders;
  • Mensen en hun begeleiders van mensen die afhankelijk zijn van non-verbale communicatie, zoals liplezen.

Informatie tonen voor uitzondering
Of u onder de uitzondering valt, hangt af van uw persoonlijke situatie. Dat betekent dat u zelf moet aantonen waarom u in aanmerking komt voor uitzondering van de mondkapjesplicht. Medewerkers van politie, boa’s maar ook personeel van een winkel of van een OV-bedrijf kunnen u vragen om dat aannemelijk te maken. U kunt het op verschillende manieren aantonen. Voorbeelden zijn:

  • Het dragen van een faceshield – als dat wel mogelijk is;
  • een kaartje laten zien waarmee u zich beroept op de vrijstelling (zie onder)
  • een verklaring van een begeleider of een naaste die gebeld kan worden;
  • een hulpmiddel of relevante medicijnen laten zien.

Als er voor u een andere manier is om aan te tonen dat u onder de uitzondering valt, dan kunt u die ook gebruiken.

Om u extra te ondersteunen bij het aantonen dat u onder de uitzondering valt en om te zorgen voor meer eenduidigheid bij de handhaving, is er in overleg met cliëntenorganisaties gewerkt aan een kaartje voor u als cliënt. Op het kaartje staat duidelijk dat u zich beroept op de uitzondering. Dit kaartje kunt u als eerste tonen aan een handhaver. U kunt op dit kaartje desgewenst eigen informatie toevoegen; bijvoorbeeld in het kort de reden van het niet dragen van een mondkapje, een naam en telefoonnummer van een naaste.

Huisartsen geven geen verklaring over hun eigen patiënten
Huisartsen geven geen verklaring over hun eigen patiënten, zoals  de afspraak is in Nederland.
Er is een kaartje voor mensen die vanwege ziekte of beperking geen mondkapje dragen. U kunt dit zelf uitprinten.

Medische gegevens laten zien niet verplicht 
U bent niet verplicht om medische gegevens te laten zien, maar dat kan wel als u dat zelf wilt. Als u liever geen medische gegevens toont, dan moet u een andere manier gebruiken om aan te tonen dat u onder de uitzondering valt.

Wilt u meer weten over het mondkapjes beleid? Kijk dan voor meer informatie op de website van het RIVM: Het gebruik van mondkapjes